sreda, 18 mart 2015 20:00

Formiranje dečijeg samopouzdanja

Deci je neophodno samopouzdanje. Bilo da kreće u novi vrtić ili školicu, ili uče da voze bicikl, deca se suočavaju sa dosta neistražene teritorije. Prirodno, roditelji žele da usade svojoj deci stav - možeš ti to - kako bi se hrabro nosila sa novim izazovima i vremenom počela da veruju u sebe. 

Objavljeno u Deca

Da se lekcije, pesmice, neobične reči i imena mogu naučiti bez “bubanja” pokazuje iskustvo učiteljice Ivane Ćirić niške OŠ “Sveti Sava” koja poslednje dve godine sa svojim đacima na nekim časovima radi po “NTC sistemu učenja”.

Objavljeno u Deca
utorak, 24 februar 2015 23:13

Zablude o brisu grla

Svakom detetu treba uraditi bris grla čim se malo zacrveni, pa i kada nema povišenu temperaturu.

Bris treba uraditi onda kada za to ima potrebe, a ovo definitivno NIJE ta situacija.

Objavljeno u Deca

Omogućite im da osete prirodu: Slobodna i nesputana igra na otvorenom ne samo da je zdrava za pravilan fizički razvoj nego i podstiče maštu, društvenost i empatiju.

Objavljeno u Ženske priče
petak, 20 februar 2015 23:53

Nensi

Šta znači termin razvojna disfazija?

- Razvojna disfazija je razvojni jezički poremećaj (kad kažemo - razvojni mislimo na to da je inteligencija očuvana, da sluh nije oštećen i da nema govora o postojanju elemenata autističnog spektra i da se uz rad sa logopedom i razvoj koji sledi teškoće prevazilaze), odnosno nemogućnost i prisustvo teškoća u razumevanju i izražavanju govora, praćena nemogućnošću izgovora velikog broja glasova (dislalija), teškoćama u pamćenju reči, nepravilnoj upotrebi gramatičkih oblika (agramatizam) i opštoj nesposobnosti verbalnog izražavanja. Karakterišu je teškoće pri formiranju glasova, ali težište problema ne leži prvenstveno u glasovima već u nemogućnosti izgradnje jezičkog sistema teškoćama na fonološkom, morfološkom, sintaksičkom, leksičko-semantičkom i pragmatičkom nivou.

U kasnijem periodu, posle treće godine, ova deca imaju veliki broj glasova koje ne izgovaraju, zamenjuju ih drugim glasovima, ili ih nepravilno izgovaraju.

Reči, čije su značenje i usvojili, otežano izgovaraju, zamenjuju slogove, izgovaraju samo početne ili samo poslednje slogove. Usled toga, govor ove dece u celini može biti teže razumljiv za okolinu. Deca sa razvojnom disfazijom, teško usvajaju reči koje izražavaju apstraktne pojmove, ne razlikuju rod, teško usvajaju množinu, ne koriste vremena (prošlo, sadašnje, buduće), zamenice usvajaju znatno kasnije, ne koriste prideve, priloge, predloge i veznike.

Možete posumnjati da vaše dete ima razvojnu disfaziju ako: ima usvojen mali broj reči kojima zna značenje, slabo razume govor okoline i nerado govori, koristeći često „sopstveni jezik“ ili gestikulaciju u komunikaciji sa okolinom. Najvažnije je što ranije uočiti navedene smetnje i dete odvesti na pregled logopedu koji će na osnovu kliničke slike proceniti koji i kakav vid rehabilitacije treba primeniti. 

Objavljeno u Pitajte logopeda
četvrtak, 19 februar 2015 22:57

Kako se razvija dečje učenje i razmišljanje

Deca rastu i menjaju se na razne načine tokom osnovne škole. Tri osnovna aspekta njihovog razvoja su: socijalni, emocionalni i kognitivni (učenje, razmišljanje).

Objavljeno u Deca

Zašto je emocionalna inteligencija tako važna u podizanju deteta?

Objavljeno u Deca
petak, 06 februar 2015 19:44

Agresivnost kod dece zavisi od genetike

Nedavno sprovedeno istraživanje pokazalo je da DNK može biti ključni faktor u prekomernoj fizičkoj agresiji koju ispoljavaju deca ranog uzrasta, ali i da se na ovakav bes može uticati adekvatnim vaspitanjem.

Objavljeno u Deca
petak, 06 februar 2015 19:28

Glavobolje kod dece

O glavoboljama postoji mnogo napisanih knjiga, a nabrajati uzroke glavobolja redom – prevazilazi prostor ove rubrike. Zato ćemo se pozabaviti glavnim aspektima glavobolja kod dece, koji bi mogli da zanimaju roditelje.

Objavljeno u Deca
nedelja, 25 januar 2015 18:23

Sveti Sava

Rastko Nemanjić je treći i najmlađi sin velikog župana Stefana Nemanje i velike knjeginje Ane.

Objavljeno u Deca

Prijavljivanje/Registracija